Nahlás podnet dekanovi fakulty

Ľahšie to už nejde! Vyplň formulár a čakaj na odpoveď priamo od dekana fakulty.

Aktuálne podnety

Kto je vlastne dekan?

Dekan je akademický funkcionár, stojaci na čele fakulty vysokej školy.

Je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Je v plnej miere zodpovedný za činnosť fakulty, zodpovedá akademickému senátu fakulty a tiež rektorovi školy.

dekan-fakulty-feit

Ako postupovať?

formular
Napíšte dekanovi pomocou formulára.
sipka
dekan
Podnet za vás prepošleme dekanovi.
sipka
odpoved-dekana
Počkajte na odpoveď od dekana.

*Upozornenie: v prípade potreby budú podnety prechádzať pri zverejňovaní jazykovou úpravou.

Menu