Podnety

Filtre

Diplomy

iné
Vyriešené

Promócie

iné
Vyriešené

Pokračovanie používania MS Teams

zlepšenie výučby
Vyriešené

Presun predmetu Meranie a meracie systémy

zlepšenie výučby
Vyriešené

Náhradný termín odovzdania ZP a štátnic

iné
Vyriešené

Posun odovzdania záverečných prác

iné
Vyriešené

Predĺženie odovzdávania záverečných prác

iné
Vyriešené

Prístup do laboratórií 3

iné
Vyriešené

prístup do laboratórií 2

iné
Vyriešené
Menu