Podnety

Filtre

Nedodržiavanie časového harmonogramu prednášok

sťažnosť na vyučujúceho
Vyriešené

Študijné programy

zlepšenie výučby
Vyriešené

Chýbajúci predmet v Teams

problém s rozvrhom
Vyriešené

Prístup pedagógov

zlepšenie výučby
Vyriešené

Prezenčná výučba

zlepšenie výučby
Vyriešené

Rekonštrukcia katedry vs. rezervácia internátu

iné
Vyriešené

Letný semester 2022

iné
Vyriešené

štipendium a ukončenie štúdia

iné
Vyriešené

Info ohľadom výučby

iné
Vyriešené
Menu