index

Dobrý deň.Chcel by som sa spýtať, prečo dnes musíme používať fyzický index. Sú s ním len problémy, či už zapisovanie predmetov, alebo naháňanie vyučujúcich kvôli zapísaniu známky, aj keď všetko je už na internete. Viaceré školy už dávno prestali využívať tieto indexy a vystačia si s internetovou formou.Ďakujem

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

zlepšenie výučby

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Dobrý deň, ďakujem za aktuálnu otázku. Od nasledujúceho akademického roku už budú používané elektronické indexy (výkazy o štúdiu). Tieto zmeny vyplývajú z novej smernice č. 209 – Študijný poriadok UNIZA pre 1. a 2. stupeň štúdia. Táto smernica musí prejsť ešte schválením v akdemickom senáte FEIT UNIZA a následne bude používaná ako fakultný študijný poriadok.
Menu