Predmet XY

Dobrý deň pán dekan,príde mi, že vyučujúci na predmete XYZ neadevkátne hodnotí študentov. Myslím že v celkovom hodnotení veľmi závisí na sympatiách, ktoré učiteľ prechováva k študentom. Ako študent ktorý mu neprišiel sympatický, som si prešiel peklom. Nezáviselo na vedomostiach z predmetu. Bol by som veľmi rád ak by sa vyučovanie v tomto predmete uberalo objektívnym smerom, inak to budeme riešiť právnou cestou (mám známeho ;)) Ďakujem za FX.S pozdravom,váš tajný obdivovateľ,xxxcmuk

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

sťažnosť na vyučujúceho

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Vážený študent, veľmi nám záleží na názore študentov a preto Vám zaň ďakujem. Pravde sa treba pozrieť do očí a určite sa budeme Vašim podnetom s plnou vážnosťou zaoberať, ale v takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby sťažnosť nebola anonymná. Z toho dôvodu by som Vás rád pozval ku mne na stretnutie, kde by som si rád vypočul Váš názor. Kontakt na mňa je verejne dostupný. Garantujem Vám anonymitu. Za účelom zachovania anonymity vyučujúceho bol Váš podnet upravený v častiach (názov predmetu a študijný program).

Zároveň by som rád vyzval všetkých študentov, aby využívali prostriedky na hodnotenie výučby, ktoré ponúka školský systém. Svojím názorom prispejete k skvalitneniu vzdelávania na FEIT UNIZA.

Pavol Špánik, dekan FEIT UNIZA

Menu