Náhradný termín odovzdania ZP a štátnic

Dobrý deň, reagujem na Vašu odpoveď na predchádzajúci podnet."Na základe výsledkov diskusií, ktoré prebehli na túto tému na FEIT, zostávajú v platnosti termíny pre odovzdanie záverečných prác a začiatku konania štátnych skúšok stanovené v Akademickom kalendári FEIT. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať vedúceho katedry o individuálne posunutie termínu odovzdania záverečnej práce."Dopočul som sa totiž, že okrem toho, že ste odmietli študentom odložiť odovzdanie ZP (čo by mnohým v tejto situácii naozaj pomohlo aj o týždeň či dva) sa dokonca ani neuvažuje o náhradnom termíne v auguste resp. septembri (s ktorým počítajú mnohí, čo to do mája nestíhajú a vo veľkej miere aj vďaka nemožnosti návštevy laboratórií...). Viete prosím túto informáciu potvrdiť? Pretože naozaj úprimne dúfam, že to nie je pravda. V opačnom prípade by to bolo pre mnohých posledným klincom do rakvy pri štúdiu...

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Dobrý deň, v súčasnosti spracovávame údaje o možnom jesennom termíne štátnic. Z pohľadu termínov existujú zákonné obmedzenia. V každom prípade by som rád podporil všetkých študentov, predovšetkým končiacich. Verím, že vypracovanie záverečných prác zvládnete úspešne aj napriek neľahkej situácií.

Menu