nahrávanie prednášok

Dobrý deň,nebolo by možné nejakým spôsobom nariadiť vyučujúcim aby povolili nahrávanie ich prednášok? V tejto situácií nie je naozaj jednoduché byť študentom, keď sú požiadavky kladené ako pri prezenčnej výučbe no kvalita dištančnej výučby poriadne skresala vedomosti,ktoré by sme nadobudli v škole. Ďakujem predom za odpoveď.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

zlepšenie výučby

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

V tejto otázke sa dotýkame GDPR, ktoré je upravené zákonmi SR. S nahrávaním prednášky musí súhlasiť vyučujúci, inak je nahrávanie nezákonné. Odporúčam prekonzultovať uvedenú otázku s príslušným vyučujúcim. O vašej požiadavke budem informovať kolégium dekana a príslušných vyučujúcich.

Menu