Pokračovanie používania MS Teams

Dobrý deň,zaujímalo by ma, či sa plánuje využívať aplikácia MS Teams (alebo obdobná) aj po návrate k prezenčnej výučbe. Z mojej skúsenosti používanie tejto aplikácie prinieslo zefektívnenie komunikácie medzi študentami a vyučujúcimi. Rovnako tak zjednodušenú organizáciu rôznych podujatí, súťaží, stretnutí a konzultácií. Tieto výhody by podľa mňa boli stále aktuálne aj pri prezenčnej výučbe. Aký je Váš názor na túto tému?Prajem pekný deň.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

zlepšenie výučby

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Ďakujeme veľmi pekne za podnet. Stotožnujem sa s Vašim názorom a určite plánujeme využitie MS Teams aj v budúcnosti. Ako uvádzate, v mnohých prípadoch nám použitie MS Teams alebo podobných platforiem zefektívnilo nielen komunikáciu, ale tiež samotnú prácu. (odpovedal p. prodekan prof. Peter Brída)

Menu