Presun predmetu Meranie a meracie systémy

Dobrý deň, Som študentom 1. ročníka študijného programu Biomedicínske inžinierstvo.Rád by som sa vyjadril k výučbe predmetu 3B0204 Meranie a meracie systémy (ďalej len MMS). Tento predmet som absolvoval počas tohto semestra. Chcel by som vedieť, či tento predmet nie je možné presunúť o rok neskôr, teda do letného semestra druhého ročníka. Podľa mňa predmet MMS nadväzuje (hlavne) na predmety Elektrické obvody 1,2 a Elektronika. Lenže, prvák ešte nemá dobré znalosti z týchto predmetov na to, aby pochopil mnohé časti predmetu MMS. Niektoré témy sú preberané neskôr, čo, podľa mňa, komplikuje výučbu.Bol by som rád, ak by takáto zmena nastala. Mňa sa to už síce nedotkne, ale myslím, že by to bol dobrý krok ako zlepšiť štúdium pre budúcich kolegov, ktorí na fakultu prídu.Ďakujem za odpoveď.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

zlepšenie výučby

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Ďakujeme za podnetný návrh, budeme to mať na zreteli pri príprave učebných plánov v rámci novej akreditácii, ktorá nás čaká v blízkej dobe.

Menu