Priebeh ubytovania a výučby

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, keby bude konečne známe v akej forme bude prebiehať semester a to predovšetkým pri zhoršenej epidemiologické situácii, ktorá už nepochybne prichádza. Je možné študentov, aspoň očkovaných, nejak uistiť, že bude možné fyzicky navštevovať školu? Je predsa nemysliteľné, že jedným odvolaním sa na zhoršenú situáciu/regionálneho hygienika sa na ďalší rok zavrhne vzdelanie celej generácie ľudí. Nehovoriac o tom, ako pôsobí na dôstojnosť a psychiku študentov to, keď sa nasťahujú na internát a o týždeň im príde cynický mail že sa majú vysťahovať. Väčšina spolužiakov, keď o téme diskutujeme, vyžaduje predvídateľnosť rozhodnutí. Ospravedlňujem sa za ostrejší tón, vychádza zo zúfalosti celej situácie.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Dobrý deň, rozumieme Vášmu pohľadu, vedenie UNIZA robí maximum, aby študenti mohli študovať prezenčne. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že musíme dodržiavať všeobecné nariadenia. Dnes padlo rozhodnutie, výučba v zimnom semestri sa posúva o týždeň, začíname 27.09.2021. Viac informácií o organizovaní výučby je uvedené v Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline. Nájdete ho na https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/3613-prikaz-rektora-c-7-2021-na-dodrziavanie-preventivnych-opatreni-na-znizenie-sirenia-koronavirusu-a-choroby-covid-19-na-zilinskej-univerzite-v-ziline
Verím, že výučba bude v čo najväčšej miere prezenčná a teším sa na stretnutie na FEIT UNIZA.
Peter Brída
prodekan FEIT UNIZA
Menu