prístup do laboratórií 2

Dobrý deň.Nedávno tu bol podnet s názvom "Prístup do laboratórií", chcel by som sa spýtať či je v tomto smere niečo nové. Mnoho študentov potrebuje prístup do školy na dokončenie svojich prác. Aj keby sa s niektorými vyučujúcimi dalo dohodnúť, že sprístupnia laboratória, stále nás v polovici cesty do školy môžu zastaviť policajti a otočia nás domov. Nemohla by škola vydávať nejaké výnimky, alebo potvrdenia že máme prácu v škole? Vždy samozrejme po dohode s vyučujúcim a ohraničené nejakým dátumom. Ďakujem

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Dobrý deň, sme si vedomí nevyhnutnosti realizovať experimenty súvisiace s vypracovaním záverečných prác študentov končiacich ročníkov. Robíme všetko preto, aby mali študenti končiacich ročníkov povolený vstup na UNIZA. Vzhľadom na aktuálne sprísnenie opatrení Vládou SR bude pravdepodobne povolenie vstupu týchto študentov presunutý na neskorší termín. Plánovaný termín bol 8.3.2021.

Menu