Už skoro rok zavreté vysoké školy

Dobrý deň. Zaujímal by ma váš názor. Je to už skoro rok, čo došlo k uzavretiu VŠ a vyzerá to, že sa tak skoro študenti na univerzity nevrátia. Ja chápem aká je situácia na Slovensku, ale nikde v médiach som nezachytil, žeby vláda riešila čo ďalej s VŠ. Prioritne sa riešia základné a stredné školy, čo je pochopiteľné, ale nikde nepovedia nič, čo sa plánuje ohľadom VŠ. Vždy sa to len odbije, aby sa išlo online a môj názor je, že sa to takto nedá ďalej riešiť. Aj touto cestou ďakujem vyučujúcim, že hľadajú riešenia, aby sa predmet týmto online spôsobom výučby zvládol a mali študenti z neho čo najviac, ale vieme, že prezenčná výučba a online sú veľmi odlišné a nedá sa všetko realizovať online a veľa predmetov tým trpí obzvlášť keď sú to technické predmety. Komunikuje vláda/minister školstva/hociktorá kompetentná osoba s vedením univerzít to ako sa ide ďalej táto situácia riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Ďakujem veľmi pekne za vyjadrenie Vášho postoja, z ktorého vyplýva Váš záujem o čo najlepšiu prípravu pre prax. Plne s vami súhlasím, že univerzity stoja trochu mimo záujem exekutívnych orgánov SR. Je to najmä kvôli tomu, že sa predpokladá výrazná motivácia študentov na svojom vzdelávaní. Určite budú so mnou súhlasiť aj ostatní učitelia, keď poviem, že riešenie tejto situácie je predovšetkým na nás – učiteľoch a študentoch. Je to dané predovšetkým vekom študentov a lepšími možnosťami univerzít.

Chcel by som Vás ubezpečiť, že UNIZA maximálne využije svoj potenciál, aby prostredníctvom online vzdelávania pripravila študentov čo najlepšie pre trh práce. Samozrejme je treba vyriešiť množstvo vecí tam, kde ide o experimentálne merania a činnosti vyžadujúce laboratórnu infraštruktúru. Verím však, že pozitívny trend vývoja pandémie (nastupujúca vakcinácia a pod.) nám umožni sa stretnúť fyzicky ešte v rámci tohto semestra.

Menu