Zrušenie volitelných predmetov

Dobrý deň, podľa mne dostupných informácií by sa mali predmety dať meniť prvé dva týždne semestra. Požiadavka mi bola zamietnutá s dôvodom že je možné predmety meniť len počas prvého týždňa. Ďakujem.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Dobrý deň, rada Vám odpoviem na dôležitú otázku. Je potrebné rozlišovať, o aký predmet sa jedná –  či je to PV – povinne voliteľný predmet, alebo V – výberový predmet, platia tu rozdielne podmienky pre uznávanie. Podľa nášho platného Študijného poriadku FEIT platí podľa §15, ods.(8):

§ 15
Zápis do ďalšieho roku štúdia (resp. nasledujúceho obdobia štúdia)

ods.(8)
Zmenu, zrušenie alebo pridanie povinne voliteľného predmetu je možné vykonať iba so súhlasom študijného poradcu v prvom týždni výučby príslušného semestra. Zmenu, zrušenie alebo pridanie výberového predmetu je možné vykonať iba so súhlasom študijného poradcu kedykoľvek počas akademického roka.

Mariana Beňová

prodekanka FEIT

Menu